Повідомлення про укладення договорів з депозитарієм

Шановний акціонер ПАТ «Черкаський шовковий комбінат»!

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою забезпечення реалізації прав акціонерів на участь та голосування на загальних зборах Товариства звертаємо увагу на те, що згідно п. 10 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Закону акціонери Товариства зобов’язані звернутись до обраної загальними зборами Товариства депозитарної установи (ТОВ «АЛАН РЄЄСТР») та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У випадку, якщо до 06.04.2015 року акціонер Товариства самостійно не укладе договір про обслуговування рахунку у цінних паперах або не здійснить переказ прав на цінні папери, його акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства. Такі обмеження на участь у загальних зборах Товариства скасовуються протягом 1 (одного) робочого дня після укладення власником акцій Товариства з депозитарною установою відповідного договору. Таким чином, якщо Ви маєте намір приймати участь в роботі та голосуванні на загальних зборах Товариства та не уклали зазначений договір від власного імені, то відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Ви повинні звернутись стосовно укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах до депозитарної установи за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська , буд.145, ТОВ «АЛАН РЄЄСТР» (ідентифікаційний код 25582859) тел. 0472 65-13-82

При собі мати паспорт та ідентифікаційний код

Адміністрація