Повідомлення про збори Акціонерів 16 березня 2017 року (дата розміщення 06.02.17 о 16:30)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ”

(Ідентифікаційний код: 00306851, місцезнаходження: 18028,

м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 170)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться “16? березня 2017 року о 14-00 годині за адресою: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 170. Річні загальні збори ПАТ “ЧШК” (Товариства) буде проведено в адміністративній будівлі ПАТ “ЧШК” 5 поверх, кабінет № 68,зал засідань,  з наступним проектом порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:

1.1. Обрати голову та членів лічильної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Коваленко С.І. – голова лічильної комісії, Суховій Т.О. – член лічильної комісії, Жовтобрюх І.П.  – член лічильної комісії.

1.2. Повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

1.3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах: бюлетень для голосування, після його передання акціонером  лічильній комісії, засвідчується в верхній частині бюлетеня підписом голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів голови лічильної комісії.

2. Звіт правління про господарсько-фінансову діяльність ПАТ “ЧШК” за 2016р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління про результати господарсько-фінансової діяльності  ПАТ”ЧШК” за 2016 р.Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт правління про господарсько-фінансову діяльність ПАТ “ЧШК” за 2016р.

3. Звіт наглядової ради ПАТ “ЧШК” за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради про результати господарсько-фінансової діяльності ПАТ “ЧШК” за 2016 р. Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт наглядової ради ПАТ “ЧШК” за 2016 р.

4. Звіт ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “ЧШК” за 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “ЧШК” за 2016 р. Проект рішення:

4.1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “ЧШК” за 2016 р.  

5. Затвердження річного звіту ПАТ “ЧШК” за 2016 р. Проект рішення:

5.1. Затвердити річний звіт ПАТ “ЧШК” за 2016 р.

6. Розподіл прибутку та збитків ПАТ “ЧШК” за 2016 р.   Проект рішення:

6.1 Покрити збитки ПАТ «ЧШК» за минулі періоди, що складають 7 402 тис.  грн., з прибутку  ПАТ «ЧШК» за 2016 рік в розмірі 38 546 тис. грн.,  а 31 144 тис. грн.  направити на  модернізацію обладнання та поповнення обігових коштів.

7. Про схвалення вчинення ПАТ “ЧШК” у 2016 році значних правочинів та правочинів із заінтересованістю.   Проект рішення:

7.1. Схвалити вчинення ПАТ “ЧШК” у 2016 році значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, а саме:

7.1.1. Контракт №111 від 06.10.2015р. укладений із ZIMMER MASCHINENBAU GMBL AUSTRIA.

7.1.2. Контракт № – 55-Т- 83253 від 02.02.2016р., укладений з фірмою А. Монфортс Текстильмашинен Гмбл унд Ко.КГ, Німеччина.

7.1.3. Контракт № 06/15 SK від 06.08.2015 р., укладений з «Sun Promo» s.r.o., м. Братислава Словацька Республіка.

7.1.4. Контракт № 05/16 SK від 06.05.2016 р., укладений з «Sun Promo» s.r.o., м. Братислава, Словацька Республіка.

7.1.5. Договір № 21 від 01.02. 2016р., укладений з ТОВ «ЮТАНОЛ», м. Могилев, Республіка Білорусь.

7.1.6. Контракт № 751 від 20.11.2015 р., укладений з ГП «ТИРОТЕКС», м. Тирасполь, Республіка Молдова.

7.1.7. Контракт № 800 від 14.06.2016 р., укладений з ГП « ТИРОТЕКС», м. Тирасполь, Республіка Молдова.

7.1.8. Контракт № DTF 16 FE 026 від 26.02.2016 р., укладений з ИП ООО «Daewoo Textile Fergana», Республіка Узбекистан.

7.1.9. Контракт № Б-017652  от 04.02.2016 р., укладений з ООО «Олимп  Трейдинг Компани», м. Бішкек, Киргизия.

7.1.10. Договір № 071215 від 07.12.2015р., укладений з ДП «СЛОВТЕРМ», м. Київ.

7.1.11. Договір № 006/16 ПР від  15.12.2015р., укладений з ПАТ « Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

7.1.12. Договір від 14.09.2015р., укладений з ТОВ «Інлегпром», м. Київ.

7.1.13. Контракт №  NT16YE05 від 22.12.2016р., укладений з ТОВ «NAN-TEX»,   Республіка Узбекистан.

7.1.14. Контракт № 5 від 09.11.2016р., укладений з ООО «TASHTIB –TEX» Республіка Узбекистан.

7.1.15. Контракт №40 від 22.06.2016р., укладений з ZUGO KIMYA ТEKCTIL, м. Ізмір, Туреччина.

7.1.16. Договір № TAKZH/ CSK / 01 від 25.01.2016р., укладений з TOВ «TRANSATLANTIK –KAZAKHSTAN» INC.

7.1.17. Договір № 258 від 25.08.2016р., укладений з ТОВ  «ЮТЕКС».

7.1.18. Контракт № AA16YE012 від 23.12.2016р., укладений з ТОВ «AKBARALI».

7.1.19. Контракт № 804/05800142/12/15 від 03.02.2015р., укладений з ОАО «Пигмент».

7.1.20. Контракт № 1028/2016 від 20.09.2016р., укладений з PREDILNIKA LITIJA d.o.o., Республіка Словенія.

7.1.21. Контракт №059/06 15- ЕSСР від 03.06.2015р., укладений з Компанією «Eurostyle Servis LTD», Великобританія.

7.1.22  Контракт №10 від 06.04.2016р. укладений з ЗАО СП «Сопотекс», м. Могильов, Республіка Білорусь.

7.1.23. Контракт №12/07 від 12.07.2016р., укладений з Gingdao Tianyi GroupTextile MachineryCo/ltd, м. Циндао, Китай.

7.1.24. Контракт № 14/22 від 15. 12. 2016 р., укладений з Рабатекс Индастриес Ахмадабад, Індія.

7.1.25 Договір № 045/17-ПР-23 від 15.12.2016 р., укладений з ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтобаз України».

8. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство. Проект рішення:

8.1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.  

9. Про зміну найменування Товариства. Проект рішення:

9.1. Змінити найменування  Товариства із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ” НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ“;

9.2. Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити усі необхідні дії щодо повідомлення державних, місцевих органів та осіб, з якими Товариство перебуває у договірних відносинах, про зміну його найменування, а також змінити штампи, печатки та переоформити дозвільні та інші документи Товариства відповідно до нових реквізитів.  

10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження особи на підписання нової редакції СтатутуТовариства. Проект рішення:

10.1. Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, а також уповноважити Голову Правління  на підписання нової редакції Статуту ПрАТ “ЧШК” та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних із державною реєстрацією змін до Статуту Товариства, викладеного у новій редакції.  

11. Про внесення змін до Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, положення про корпоративного секретаря шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів. Проект рішення:

11.1. внести зміни та затвердити у новій редакції положення «Про загальні збори».

11.2. внести зміни та затвердити у новій редакції положення «Про наглядову раду».

11.3. внести зміни та затвердити у новій редакції положення «Про ревізійну комісію».

11.4. внести зміни та затвердити у новій редакції положення «Про виконавчий орган».

11.5. внести зміни та затвердити у новій редакції положення «Про корпоративного секретаря».

11.6. доручити Голові Правління підписати затверджені положення.

12. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Проект рішення:

12.1. У зв’язку із спливом строку повноважень, припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: Тімонова І.С., Тімонова Б.С., ТОВ «Кітра Сервіс», в особі Фаєровича С.Н., Луговського О.Л., Бабич В.Д.                        

13. Про обрання членів наглядової ради Товариства та затвердження умов цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради Товариства. Проект рішення:

13.1. Обрати членами наглядової ради ПрАТ “ЧШК” Тімонова І.С., Тімонова Б.С., Луговського О.Л.

13.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів із членами наглядової ради, в тому числі умови щодо розміру їх винагороди.

13.3. Уповноважити голову правління ПрАТ “ЧШК” підписати цивільно-правові договори із членами наглядової ради ПрАТ “ЧШК”.

14. Про підтвердження повноважень голови та членів правління Товариства. Проект рішення:

14.1. У зв’язку із зміною найменування Товариства, підтвердити повноваженняголови та членів правління Товариства, а саме: голови  правління ПрАТ “ЧШК”Мицик Н.П.члена правління ПрАТ “ЧШК”заступника голови правління  ПрАТ “ЧШК”   Баклицької Т.М.члена правління ПрАТ “ЧШК” Гриценко К.Ф..члена  правління ПрАТ “ЧШК” Сєхіна Є.М.,, члена  правління ПрАТ “ЧШК” Ощепкової Н.В.,. члена  правління ПрАТ “ЧШК” Островського С.О.члена   правління ПрАТ “ЧШК”секретаря правління, Криворучко Л.І.

14.2. Голова та члени правління Товариства продовжують діяти  відповідно до статуту ПрАТ “ЧШК”. 

15. Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства. Проект рішення:

15.1. У зв’язку із спливом строку повноважень, припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: Костіна М. М.Бадєєва Н. В.Дуда Л. М.

16. Про обрання голови та членів ревізійної комісії ПрАТ “ЧШК”, затвердження умов цивільно-правових договорів із членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів із членами ревізійної комісії ПрАТ “ЧШК”. Проект рішення:

16.1. Обрати голову та членів ревізійної комісії ПрАТ “ЧШК” у наступному складі:голова ревізійної комісії ПрАТ “ЧШК” Костіна М. М., член ревізійної комісії ПрАТ “ЧШК” Бадєєва Н. В. , член ревізійної комісії ПрАТ “ЧШК” Тихомирова Н.М..

16.2. Особам, обраним до складу ревізійної комісії, приступити до виконання обов’язків членів ревізійної комісії ПрАТ “ЧШК” з 16 березня 2017 року.

16.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, в тому числі умови щодо розміру їх винагороди.

16.4. Уповноважити Тімонова Ігоря Семеновича підписати цивільно-правові договори із головою та членами ревізійної комісії ПрАТ “ЧШК”.

17. Попереднє схвалення вчинення Товариством у 2017 році значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Проект рішення:

17.1. Схвалити вчинення ПрАТ “ЧШК” протягом не більш як одного року з дати проведення цих загальних зборів наступних правочинів:

17.1.1. Значних правочинів: – правочинів щодо отримання банківського кредиту на суму до 50 млн.  грн. або в еквіваленті інших видів валют.  – правочинів щодо передачі у заставу/іпотеку майна Товариства задля забезпечення зобов’язань ПрАТ “ЧШК” із повернення зазначеного вище банківського кредиту на суму до 50 млн. грн. або в еквіваленті інших видів валют . Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до 50 млн  грн.  або в еквіваленті інших видів валют . 

17.1.2. Правочинів щодо яких є заінтересованість акціонера (акціонерів), який (які) відповідає вимогам п. 13.18. Статуту ПрАТ “ЧШК”, а саме: правочинів щодо поставки, купівлі-продажу, оренди товарів, сировини іншого майна, що використовуватиметься в процесі виробничої діяльності ПрАТ “ЧШК”, доручення, комісії, поставки ПрАТ “ЧШК” товарів, отримання ПрАТ “ЧШК” фінансової допомоги. Загальна сума правочинів щодо яких є заінтересованість не перевищуватиме 500  млн. грн.  

17.2. Доручити Голові правління ПрАТ “ЧШК” укласти від імені ПрАТ “ЧШК” правочини, схвалені відповідно до цього рішення, без отримання додаткового погодження чи схвалення правлінням або наглядовою радою або загальними зборами ПрАТ “ЧШК” таких правочинів. 

18. Прийняття рішення про отримання Товариством кредиту в національній чи іноземній валюті та передачу в заставу та/або іпотеку майна Товариства в якості забезпечення виконання зобов’язання. Проект рішення:

18.1. ПрАТ “ЧШК” отримати кредит на суму до 50 млн. грн. або в еквіваленті інших видів валют на поповнення обігових коштів та на технічне переоснащення.

18.2. Доручити Голові правління ПрАТ “ЧШК” визначити перелік майна, яке може бути передано в заставу/іпотеку в забезпечення виконання зобов’язань із повернення банківського кредиту, з наданням права голові правління ПрАТ “ЧШК” (у разі необхідності) здійснення відповідних дій щодо виділення в натурі частини із відповідного майна ПрАТ “ЧШК” та реєстрації на нього права власності, за умови попереднього погодження (схвалення) цих дій з боку наглядової ради ПрАТ “ЧШК”.

18.3. Уповноважити Голову правління ПрАТ “ЧШК”, від імені ПрАТ “ЧШК”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо отримання кредиту, в т.ч. проведення переговорів та визначення банківської установи, що здійснюватиме кредитування, погодження та визначення всіх умов кредитного договору, договорів застави та/або іпотеки; підписання кредитного договору та пов’язаних із ним договорів забезпечення, інших необхідних документів. З інформацією щодо проектів  рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Зборів акціонерів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту товариства –  https://silkck.com/.   Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 10 березня 2017 року. Реєстрація акціонерів та (їх) представників здійснюватиметься в день проведення загальних зборів «16» березня 2017 року з 13-00 до 14-00 години за місцем проведення загальних зборів (м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 170). Для участі в загальних зборах акціонери (їх представники) повинні пред’явити: – акціонери – документ, що посвідчує особу; –  представники – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України, а також документ, що посвідчує особу. Акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, за адресою: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 170, каб. № 60, № 36 уробочі дні з 14 години до 17 години, а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення з 9-00 години. Відповідальні посадові особи Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами:  Криворучко Л.І., Гармаш С.М., Жовтобрюх І.П.   За адресою місцезнаходження Товариства (м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 170, каб. № 60) акціонери можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Телефони для довідок: (0472) 64-47-18, 39-44-35.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства

(тис. грн.)

№ п/п Найменування показників

Період

Звітний

2016 рік

Попередній 2015 рік
1. Усього активів

254621

191338

2. Основні засоби

65481

55397

3. Довгострокові фінансові інвестиції

4. Запаси

130740

72573

5. Сумарна дебіторська заборгованість

35787

36161

6. Грошові кошти та їх еквіваленти

11208

18992

7. Нерозподілений прибуток

+31144

-7402

8. Власний капітал

138593

100 047

9. Статутний капітал

13755

13755

10. Довгострокові зобов’язання

11. Поточні зобов’язання

116028

91291

12. Чистий прибуток (збиток)

+38546

+35950

13. Середньорічна кількість акцій, шт.

275098

275098

14. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

15. Загальна кількість коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, грн.

16. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

552

556

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.     Голова правління                                         _______________                                                        Мицик Н.П.                      (підпис)    м.п.